<div align="center"> <h1>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BARTOSZYCACH</h1> <h3>Strona zawiera: historię szkoły, wiadości na temat patrona - Tadeusza Kościuszki, pracownicy szkoły, wiadomości ogólne z życia szkoły - wycieczki, konkursy, sport, samorząd ucz., koła zainteresowań.</h3> <p>Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach; Tadeusz Kościuszko; sport w szkole; samorząd uczniowski; wycieczki szkolne; konkursy szkolne; szkolne koła zainteresowań; newsy ze szkoły</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://szkolanr3bart.w.interia.pl" rel="nofollow">szkolanr3bart.w.interia.pl</a></p> </div>